?!DOCTYPE html> ϺŵƱ:LOFTC办公-C风格-【科匠国际设计官|?l色环保装修倡导?/title> <meta name="keywords" content="ϺŵƱ," /> <meta name="description" content="ϺŵƱ:" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Templates/cn2016/css/css.css" media="screen" /> <link rel="canonical" href="//www.dfnuek.com.cn/web/product/2016-12-16/146.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header> <div class="top"> <a href="//www.dfnuek.com.cn/" title="Ϻŵװ">Ϻŵװ</a> <span class="wei"><a href="" class="weixin"></a><a href="" class="weibo"></a>|<a href="javascript:void(0);" onclick="AddFavorite('我的|站',location.href)">收藏本站</a></span> <span class="tel">免费咨询热线Q?b>400-827-8021</b></span> </div> <div class="nav"> <ul class="qwc"> <li class=""><a href="//www.dfnuek.com.cn/" title="Ϻŵװ">Ϻŵװ</a></li> <li class="on"><a href="/web/productlist/list-12-1.html">装修案例</a> <ul class="qwc"> <li class="qwc"><a href="/web/productlist/list-32-1.html">按行业分c?/a></li> <li class="qwc"><a href="/web/productlist/list-33-1.html">按区域分c?/a></li> <li class="qwc"><a href="/web/productlist/list-34-1.html">按风格分c?/a></li> </ul> </li> <li class=""><a href="/web/about/about-8.html">环保装修</a> </li> <li class=""><a href="/web/about/about-7.html">服务优势</a> <ul class="qwc"> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-6.html">服务程</a></li> </ul> </li> <li class=""><a href="/web/productlist/list-25-1.html">_英团队</a> <ul class="qwc"> <li class="qwc"><a href="/web/productlist/list-26-1.html">设计师团?/a></li> <li class="qwc"><a href="/web/productlist/list-27-1.html">目l理</a></li> </ul> </li> <li class=""><a href="/web/about/about-9.html">施工理</a> <ul class="qwc"> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-10.html">施工工艺</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-11.html">合作品牌</a></li> </ul> </li> <li class=""><a href="/web/newslist/list-35-1.html">U匠资讯</a> <ul class="qwc"> <li class="qwc"><a href="/web/newslist/list-28-1.html">装修译֠</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/newslist/list-29-1.html">装修风水</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/newslist/list-30-1.html">常见问题</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/newslist/list-31-1.html">客户评h</a></li> </ul> </li> <li class=""><a href="/web/about/about-1.html">关于U匠</a> <ul class="qwc"> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-2.html">企业荣誉</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-3.html">企业文化</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-4.html">发展历程</a></li> </ul> </li> <li class=""><a href="/web/about/about-5.html">联系我们</a> </li> </ul> </div> </header> <div class="main"> <div class="tiao">你的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/web/productlist/list-12-1.html">装修案例</a> > <a href="/web/productlist/list-34-1.html">按风格分c?/a> > <a href="/web/productlist/list-22-1.html">C风格</a><span class="qwc">您还可能感兴:<a href="/taglist.asp?tag=U?>U?/a> <a href="/taglist.asp?tag=abc">abc</a></span></div> <div class="kj_alview"> <div class="kj_proviewbox"> <div class="probigshow"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161330184746.jpg"></div> <div class="kj_prothumb"> <div class="kj_thumbporbox"> <ul class="ul_prothumb" id="img_list"> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161330184746.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161330184746.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161330276202.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161330276202.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161330337925.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161330337925.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161330383621.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161330383621.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161330447228.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161330447228.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161330506622.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161330506622.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161330555597.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161330555597.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/20161216133100897.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/20161216133100897.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161331068880.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161331068880.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161331136567.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161331136567.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161331191967.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161331191967.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161331249298.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161331249298.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161331293351.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161331293351.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161331348587.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161331348587.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161331402343.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161331402343.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161331477997.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161331477997.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161331545684.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161331545684.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161331599808.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161331599808.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161332053104.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161332053104.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161332146132.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161332146132.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161332201297.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161332201297.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161332269740.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161332269740.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161332322087.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161332322087.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/201612161332393911.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161332393911.jpg"></a></span></li> <li class="qwc"><span class="qwc"><a href="/upLoad/product/month_1612/20161216133246975.jpg"><img src="/upLoad/product/month_1612/20161216133246975.jpg"></a></span></li> </ul> </div> <span class="span_prev"></span> <span class="span_next"></span> </div> </div> </div> <div class="info"><h1>ϺŵƱ:案例详情Q?/h1></div> <div class="shangxia"><span class="qwc">上个案例Q?a href="/web/product/2016-12-16/145.html">Dentsu</a></span><span class="qwc">下个案例Q没有了!</span></div> <div class="xgal"> <h1 class="qwc">相关案例Q?/h1> <dl class="no"><a href="/web/product/2016-12-16/146.html"> <dt><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161330184746.jpg"></dt> <dd>LOFTC办公</dd></a> </dl> <dl class=""><a href="/web/product/2016-12-16/145.html"> <dt><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161325566610.jpg"></dt> <dd>Dentsu</dd></a> </dl> <dl class=""><a href="/web/product/2016-12-16/144.html"> <dt><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161322491606.jpg"></dt> <dd>土耛_E-Bay办公?/dd></a> </dl> <dl class=""><a href="/web/product/2016-12-16/143.html"> <dt><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161319114500.jpg"></dt> <dd>香港COCO</dd></a> </dl> <dl class=""><a href="/web/product/2016-12-16/142.html"> <dt><img src="/upLoad/product/month_1612/201612161315349993.jpg"></dt> <dd>ICADE</dd></a> </dl> </div> <div class="xgnews"> <div class="kt"> <h1 class="qwc"><a href="/web/newslist/list-28-1.html">装修译֠<span class="qwc">more</span></a></h1> <ul class="qwc"> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-19/62.html">专业时尚办公室装修设计五大设计要?/a></li> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-19/61.html">做好四点,办公室装修设计验收不用愁</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-19/60.html">办公室装修设计注意五点你也可以做设计?/a></li> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-19/59.html">合理的办公室装修设计可以避免那些ȝ</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-19/58.html">时尚办公室设计风格缘何受q捧Q?/a></li> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-19/57.html">办公室装修绿化空间的l织和引?/a></li> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-19/56.html">谈企业办公室装修展C空间的设计</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-19/55.html">影响办公室装修报L因素</a></li> </ul> </div> <div class="fs"> <h1 class="qwc"><a href="/web/newslist/list-29-1.html">装修风水<span class="qwc">more</span></a></h1> <ul class="qwc"> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-18/26.html">整改办公室风水可助你事业有成</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-18/25.html">莫ؓ时尚破坏办公室装修风?/a></li> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-18/24.html">你觉得办公室风水很重要吗Q?/a></li> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-18/23.html">办公室设计必用到的风水摆?/a></li> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-18/22.html">办公室不同职位,摆放的植物有区别</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-18/21.html">如何挑选办公室风水|</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-18/20.html">最强办公室风水布局Q助你职场风生水?/a></li> <li class="qwc"><a href="/web/news/2016-11-18/19.html">办公室装修设计合理的办公布局</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="foot"> <a class="logo1" href="/">U匠国际</a> <ul class="qwc"> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-1.html">关于U匠</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-2.html">企业荣誉</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-3.html">企业文化</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-4.html">发展历程</a></li> </ul> <ul class="qwc"> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-6.html">服务程</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-7.html">服务优势</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-8.html">环保装修</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/productlist/list-25-1.html">_英团队</a></li> </ul> <ul class="qwc"> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-9.html">施工理</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-10.html">施工工艺</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/about/about-11.html">合作品牌</a></li> </ul> <ul class="qwc"> <li class="qwc"><a href="/web/productlist/list-12-1.html">装修案例</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/productlist/list-12-1.html">办公室装?/a></li> <li class="qwc"><a href="/web/productlist/list-12-1.html">公司装修</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/productlist/list-12-1.html">装修风格</a></li> </ul> <ul class="qwc"> <li class="qwc"><a href="/web/newslist/list-28-1.html">装修译֠</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/newslist/list-28-1.html">装修译֠</a></li> <li class="qwc"><a href="/web/newslist/list-30-1.html">问题解答</a></li> <li class="qwc"><a href="//www.dfnuek.com.cn/" title="Ϻŵװ">Ϻŵװ</a></li> </ul> <dl> <dt></dt> <dd> <p class="d"> <a href="//www.dfnuek.com.cn/">Ϻŵװ</a> www.dfnuek.com.cn 400-827-8021</p> <p class="y">wu@www.dfnuek.com.cn</p> <p class="z">上v市新村\423?h808</p> <p>U匠国际设计-吴祥--></p> </dd> </dl> </div> Copyright 2016 上vU匠装饰设计工程有限公司 版权所? 备案P<a target="_blank">沪ICP?5041252?1</a> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>